Rehabilitat l’edifici rèplica del pavelló de la República

Té una reproducció del «Gernika» que s’hi exposà el 1937

El Punt, 5 de febrer de 2010