Vilafranca rehabilita ca n’Amiguet per ampliar el centre de documentació del Vinseum

El Punt, 17 de febrer de 2010