Banc de preus de Restauració del TCQ

El banc de preus de Restauració del TCQ el va encarregar i promoure el Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’any 2003. Per tal de completar-lo en aquelles partides que fan referència a restauració de bens mobles, o en general de “restauradors”, el Servei de Patrimoni Arquitectònic va demanar al Centre de Restauració de Béns Mobles de Valldoreix que revisés i afegís les seves partides, cosa que s’ha lliurat enguany i en aquest moment s’està entrant al Banc de Preus, de manera que esperem estigui ja incorporat al banc del 2011. Evidentment aquest banc també els servirà als restauradors per a la redacció dels seus pressupostos. Cal tenir en compte que ells ja comencen a adjudicar obres específiques del seu gremi.
 
El Servei de Patrimoni Arquitectònic té interès que aquest banc de preus per a realitzar pressupostos específics de restauració sigui útil a la professió, i per tant, posa de la seva part tots els instruments per a que tingui la màxima fiabilitat. I això només es pot garantir quan tots els professionals que l’utilitzen comuniquin les mancances i errors per a que s’esmenin. Això és el que es fa des del Servei de Patrimoni Arquitectònic i per aquest motiu s’han adreçat a l’AADIPA perquè tothom que estigui disposat a ajudar en aquest projecte, que al final és al servei de tots, comuniqui també les mancances amb què s’hagi trobat.
 
Tots aquells tècnics que vulguin aportar millores per el banc de preus de Restauració del TCQ, poden adreçar les seves propostes al correu electrònic jrigol@gencat.cat.