Informe sobre l’antiga Caserna de Bombers de Poblesec. Barcelona

Informe sobre el valor patrimonial de l’antiga Caserna de Bombers de Poblesec. Barcelona, realitzat per Jaume Busquets, Eugeni Llaneras i Maria M. Llinàs (11/12/2010)

Informe

El 3 de novembre de 2009 un representant de la Plataforma per a la Defensa del Patrimoni Històric dels Bombers de Barcelona es va posar en contacte amb l’AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i Intervenció en el Patrimoni). El motiu era que la Caserna Central dels Bombers del carrer Provença (edifici històric de l’Eixample, emblema del Cos de Bombers de Barcelona) s’estava desallotjant per tal de procedir al seu enderroc i poder ampliar l’Hospital Clínic. Aquest enderroc ja estava decidit, però la Plataforma volia prevenir per al futur el possible enderroc del Parc de Bombers del Poble Sec, situat al carrer Lleida número 30 (actualment sense ús com a tal), i va demanar quins passos s’havien de seguir per demanar la catalogació de l’edifici.

L’edifici del Poblesec estaà catalogat però només amb nivell D de protecció, de manera que és enderrocable prèvia realització d’un aixecament planimètric (que inclogui detalls) i fotogràfic i d’una memòria històrica i constructivo‐arquitectònica que completi les dades existents en el Projecte de Revisió del Catàleg.

L’abril de 2010, la Plataforma va encarregar a l’AADIPA l’elaboració d’un informe que posés de manifest els valors patrimonials que té aquest edifici i que justifiquen que sigui catalogat amb un nivell superior al que té actualment, fins al nivell B.

Per aquests motius l’AADIPA va obrir una convocatòria per a l’elaboració de l’informe, i després d’una selecció d’equips, i els escollits van realitzar l’informe.

Notícies de premsa relacionades

Es completa el catàleg i inventari del patrimoni històric dels bombers de Barcelona mNACTEC

Webs d’interès

Plataforma de Defensa del Patrimoni Històric dels Bombers de Barcelona