Curs teòric-pràctic d’introducció a l’aplicació de la calç grassa

Curs teòric i pràctic, que posa a l’alumne en contacte amb les tècniques dels estucs de calç i amb les propietats del material. L’estudi previ de l’àrea que s’ha de cobrir, l’aplicació, la selecció dels materials i la manufactura de diferents morter.

Tríptic

Dates:Veure tríptic
Preu: 210€-180€
Lloc: JOYSTUC – C/ Monistrol 25, baixos, Barcelona 08012