International Conference on Durability of Building Materials and Components

Aquesta Conferència Internacional és la XIIa Reunió de les  DBMC Conferences que es celebren cada 3 anys. El seu objectiu és reunir als interessats sobre la durabilitat dels materials de construcció, i per tant proporcionar un fòrum per a la discussió de les investigacions més recents i la pràctica en aquest àmbit.

THEME 1 Building Physics and Durability
Degradation mechanisms;
Environment characterisation;
Natural and accelerated ageing tests.

THEME 2 Service Life Prediction Methodologies
Predictive models;
Field studies;
Risk analysis.

THEME 3 The Durability Approach for Historical and Old Buildings
Durability of traditional materials;
Durability of refurbishment solutions.

THEME 4 Building Pathology vs. Durability
Methodologies of research;
Cases of failure.

THEME 5 Asset and Maintenance Management
Service life planning;
Inspection routines and repair actions.

THEME 6 The Durability of Materials, Systems and Components
Mortars and cement based materials;
Concrete (strenght and durability);
Waterproofing systems;
Masonry walls and external coatings;
Innovative materials and products for durability.

THEME 7 Life Cycle Analysis and Durable Construction

THEME 8 Information Technology as a Tool for Durable Construction Design

Director: Albert Pla i Gisbert
Dates: 12-15 d’abril 2011
Preu: 250,00-600,00€ (veure web)
Lloc: Porto, Portugal