111025-ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AADIPA

Data: Dimarts 25 d’octubre de 2011
Hora:17:30 hores en primera convocatòria, i a les 18:00 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona).

ORDRE DEL DIA PROVISIONAL

1.      Proposta d’activitats i de pressupost per a l’any 2012.
2.     Presentació de candidatures i elecció del director del XXXVè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, a celebrar en el mes de desembre de 2012.

3.     Informació sobre l‘organització del XXXIVè CURSET. FORTIFICACIONS: intervencions en el patrimoni defensiu, a càrrec dels seus directors, l’Anna Albó i en Dídac Gordillo.

4.     Suggeriments, precs i preguntes. 

Si desitgeu que hi figuri algun altre assumpte, envieu-ne una breu descripció al correu electrònic de la secretària de l’agrupació (aadipa@coac.cat) abans de les 14:00 hores del dimarts 18 d’octubre de 2011.