Centre Internacional de Fotografia Barcelona (1978-1983)

Inici: 27/01/2012
Fi: 27/05/ 2012

MACBA Plaça dels Àngels, 1 08001 Barcelona

images

En ple Raval, al carrer Aurora 11 bis, continua existint l’edifici que temps enrere va acollir el Centre Internacional de Fotografia Barcelona (CIFB). A la façana, una de les icones de la renovació del barri, encara s’hi veuen les pintures d’Arranz Bravo i Bartolozzi, restaurades el 1997. El CIFB constitueix una experiència truncada en el procés d’institucionalització de la cultura fotogràfica durant la transició espanyola. Estudiar avui aquesta experiència, en bona mesura mal coneguda i oblidada malgrat la seva relativa proximitat, s’ha d’entendre des d’una doble perspectiva, local i global. D’una banda, és un estudi local d’un procés que als anys setanta s’estava produint a escala internacional: la recomposició del camp cultural cap a les indústries culturals en el pas a un model econòmic postindustrial. És el moment en què s’evidencia una gran expansió del mercat artístic i en què la fotografia s’hi incorpora com mai. A partir dels setanta té lloc la gran expansió internacional d’institucions, festivals, programes acadèmics, galeries i publicacions que crea les condicions d’ interelació de cultura i economia tal com les coneixem avui. D’altra banda, es tracta d’analitzar de quina manera les condicions històriques generals es van materialitzar específicament, d’una forma singular, local i molt concreta, en la cultura fotogràfica de Barcelona durant la transició. En aquest sentit, l’estudi permet examinar aquesta època des d’un altre prisma i constatar la convivència de pràctiques i tradicions fotogràfiques diverses, que des d’aleshores han tendit a estar separades. Aquesta multiplicitat dels setanta va perdre terreny davant la concepció visualista de la fotografia creativa, l’hegemonia de la qual es va començar a establir després de les Jornades Catalanes de Fotografia celebrades a la Fundació Joan Miró el 1980, que constitueixen, analitzades retrospectivament, l’ingrés oficial de la fotografia en les noves polítiques culturals. El CIFB va declinar participar-hi.

web