AAEPFC: Seminari de casos pràctics

L’objectiu d’aquest novè Seminari  de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya (AAEPFC) és el de donar una visió molt pràctica de l’exercici pericial, mitjançant l’exposició de diversos temes vigents i actuals relacionats amb la experiència, de forma que siguin exposats pels propis perits que hi han intervingut en aquest tipus d’especialitats.

Per assolir aquesta finalitat, es plantegen una sèrie de temes variats dels més freqüents, de forma que els assistents podran escollir els que siguin de la seva preferència, constituint grups de no més de deu persones que atendran les explicacions del ponent, amb la qual cosa serà més fàcil el diàleg i l’aclariment de dubtes.

Els assistents escolliran en el moment de la inscripció, per ordre de preferència, tres dels cinc casos pràctics que s’explicaran, i la Direcció del curs es reserva la facultat d’assignar‐ne dos seguint estrictament l’ordre d’inscripció. Es preveu una exposició de tres quarts d’hora i un torn final de resolució, col∙loqui i debat de qüestions de tres quarts d’hora més.

Programa

Data: 05/07 2012
Hora: 16:00
Lloc: Hotel Alexandra (Carrer Mallorca 251, Barcelona)
Inscripció: 50-12€ (veure programa)