Seminari MUHBA’La Barcelona industriosa vista pels forasters, segles XVIII i XIX’

mhb93

Els llibres de viatges, els relats literaris i els llibres estrangers que fan referència a la ciutat proporcionen imatges i visions diversificades sobre el creixement econòmic i la transformació industrial de Barcelona als segles XVIII i XIX. Aquests relats ens descriuen les industries de les indianes que s’han establert a la ciutat, el port, les fortificacions i el creixement urbà en general.
A partir del segle XIX, els relats es transformen, emergeix el viatger romàntic enfront l’il•lustrat i els paisatges es converteixen en subjectes literaris de gran bellesa lírica. A finals del mateix segle, amb l’aparició de la modernitat, els textos literaris ens mostren la concreció d’una nova relació, canviant, dinàmica i conflictiva, entre el món urbà i l’entorn natural.

Data: 14/06/2012
Hora: 17:30-21:00
Lloc: MUHBA Pl Rei, 7 Barcelona
Inscripció : 5€