AAEPFC: Seminari de casos pràctics

L’objectiu d’aquest novè Seminari és el de donar una visió molt pràctica de l’exercici pericial, mitjançant l’exposició de diversos temes vigents i actuals relacionats amb l’experiència, de forma que siguin exposats pels propis perits que hi han intervingut en aquest tipus d’especialitats.

Per assolir aquesta finalitat, es plantegen una sèrie de temes variats dels més freqüents, de forma que els assistents podran escollir els que siguin de la seva preferència, constituint grups de no més de deu persones que atendran les explicacions del ponent, amb la qual cosa serà més fàcil el diàleg i l’aclariment de dubtes.

Els assistents escolliran en el moment de la inscripció, per ordre de preferència, tres dels cinc casos pràctics que s’explicaran, i la Direcció del curs es reserva la facultat d’assignar‐ne dos  seguint estrictament l’ordre d’inscripció. Es preveu una exposició de tres quarts d’hora i un torn final de resolució, col∙loqui i debat de qüestions de tres quarts d’hora més.

Aquesta iniciativa de l’Agrupació s’emmarca dins l’interès que té per la formació dels seus membres i considerem que és una gran oportunitat per aprendre la pràctica pericial a través de les experiències d’altres experts. Organitza: Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya amb l’Aula de pràctica pericial Agustí Borrell Calonge.

Director i Coordinador: Víctor Fanlo i Punter, Arquitecte.

Dictàmens de casos extrems en lesions de l’Edificació.
Pere Cortacans Borrell

ITE. Normativa i aplicació. Demostració del programa ite‐fàcil.
Carlos Fanlo Llobet
Santiago Tarrasón Cerdà

El dictamen d’arquitecte respecte la Salut. Immissions que ni es veuen ni s’escolten: Ones electromagnètiques. Síndrome de l’edifici malalt, ecoeficiència. Previsions de futur.
Ana Ruiz Fonta

“Technical Due Diligence” en el sector immobiliari.
Ricardo Gómez Val
Joan Gutés Pascual

Exposició d’un dictamen de patologies com a pèrit processal insaculat. Tutorització del dictamen.
Víctor Fanlo Punter
Montserrat Galindo Casas

Programa

Data: 22/11/ 2012
Hora: 16:00-20:00h
Lloc: Hotel Alexandra (Carrer Mallorca 251, Barcelona)
Inscripció: 50-120€ (veure programa)