Escola-Taller de Bioconstrucció ORÍGENS: El metall, de l’ofici al taller

web

El coure va ser un dels primers minerals treballats per l’home, ja que es troba en estat gairebé pur a la natura. Al costat de l’or i la plata va ser utilitzat des de finals del Neolític, colpejant-lo, al principi, fins a deixar-lo pla com una làmina. Posteriorment es va experimentar amb diversos aliatges, com la de l’arsènic, per produir coure arsenicat, o la de l’estany, que va donar lloc al bronze…

Posteriorment de l’Edat del Coure, perfeccionant les tècniques de fosa i aliatge, apareix l’Edat del Ferro, període en el qual es descobreix i popularitza l’ús del ferro com a material per fabricar armes i eines.
La forja és l’art i el lloc de treball del forjador o ferrer. El treball consisteix en donar forma al metall per mitjà del foc i del martell.

Actualment el metall no és considerat generalment com a un material apropiat per a construccions de baix cost econòmic i energètic. En molts casos és un material importat i molt sovint requereix d’equips i eines especials. Tot i així, sols un petit percentatge de les edificacions, són construïdes sense l’ús de metalls, ja siguin claus, frontisses, làmines per a sostres i armats per a formigons, entre d’altres.

El taller demostratiu “El metall, de l’ofici al taller” pretén donar un recorregut en el temps de l’ofici del treball i conformació del metall, des de temps immemorials fins a l’actualitat a través de l’observació de la pràctica en el taller.

Objectius generals del curs: Donar a conèixer les tècniques més actuals en la utilització i conformat del metall.

Objectius particulars: Conèixer l’evolució del metall i el seu ofici fins a temps actuals.

Programa

Exposició pràctica demostrativa de l’ofici del metall al taller.
Itinerari guiat i demostratiu al taller dels Roca amb la col·laboració d’en Joan Llorà, itinerari visual amb la Naiara Txillida al seu taller i demostració de l’ús de la forja a càrrec d’en Santi Ferrés.

Dates: 01/12/2012
Lloc: ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció. C/ La Roureda, 5-7. 17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)
Durada: 9:00h. a 14:00h. (5h.)
Inscripció: 65-120€ (veure web)