Curs LA PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ MONUMENTAL

web

El present curs és essencialment de caràcter pràctic; és a dir, es desenvolupa mitjançant l’exposició, per part dels seus autors,  de  casos d’intervencions realitzades en edificacions històriques.

S’exposa  un ampli ventall de solucions constructives, estructurals, funcionals  i decoratives basades en uns criteris d’intervenció, que són el resultat de l’anàlisi prèvia sistèmica del monument.

Per això, juntament amb l’exposició dels casos reals s’expliquen les bases teòriques, el coneixement de  les  quals  és  indispensable  per  a assolir un resultat òptim en la pràctica professional de la restauració arquitectònica.

Objectius:

  • Aplicació  del  protocol  d’actuació  en  edificis  històrics.
  • Aplicació  del  cte  en  edificis    històrics.
  • Aplicació  dels  estudis  d’estàtica  gràfica  i  mètode  wolfe.
  • Desenvolupament  d’eines  per  intervencions  en  edificacions  històriques

Equip   organitzador:

  • José Luis González Moreno Navarro: Doctor  Arquitecte.
  • Albert Casals i Balagué: Doctor   Arquitecte I Aparellador
  • Esther García Mateu: Arquitecte.

Lloc: SALA ACTES COAATT RAMBLA PRESIDENT MACIA, 6 BAIXOS  TARRAGONA (TARRAGONA )
Durada:  45 hores
Dates de realització: febre-abril 2013
Import matrícula: 364,58€-520,83 € (veure web)