DESENA EDICIÓ DELS PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ

web
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) convoca la desena edició dels Premis Catalunya Construcció, amb els quals volem reconèixer l’esforç dels professionals i empresaris del sector i premiar les persones que, amb el seu treball han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció a Catalunya.
La desena edició dels Premis Catalunya Construcció consta de 5 categories, un premi especial a la trajectòria professional i un premi del públic

IV. Premi a la Intervenció en Edificació Existent
Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l’equip responsable de projectar i dirigir una intervenció en un edifici existent (per ampliació, reforma, adequació estructural o funcional), tant si té elements o parts que cal protegir (obra de restauració) com si no els té
(obra de rehabilitació). També es consideraran dins d’aquest apartat les obres d’intervenció en elements urbans.