130319-ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AADIPA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AADIPA

Data: dimarts 19 de març de 2013
Hora:
a les 17:30 hores en primera convocatòria, i a les 18:00 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona).

ORDRE DEL DIA DEFINITIU

1. Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva corresponent a l’any 2012.

2. Presentació de l’informe econòmic i aprovació de la liquidació de l’exercici 2012, si s’escau.

3. Renovació de set càrrecs de la Junta Directiva:

Secretari:

Candidatura: Mireia Barnadas i Ribas.

Tresorer:

Candidatura: Marta Urbiola Domènech.

Vocal de la Demarcació de Barcelona:

Candidatura 1: Olga Correa Sala.

Candidatura 2: Jordi Morros Cardona.

Vocal de la Demarcació de l’Ebre:

Candidatura: Dídac Gordillo Bel.

Vocal de la Demarcació de Girona:

Candidatura 1: Anna Albó Riera.

Candidatura 2: Mònica Alcindor Huelva.

Vocal de la Demarcació de Lleida:

Candidatura: Anna Rendé Mateu.

Vocal de la Demarcació de Tarragona:

Candidatura: Mercè Griñó Boix.

4. XXXVè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. PATRIMONI PORTUARI. Barris amb port, ports amb ciutat (2012). Presentació del balanç final, a càrrec del seu director, l’arquitecte Albert Plà i Gisbert.

5. XXXVIè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. VALORS PATRIMONIALS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Conflictes i solucions (2013). Presentació de l’estat dels treballs d’organització, a càrrec del seu director, l’arquitecte Josep Lluís González Moreno-Navarro.

6. PREMI EUROPEU AADIPA d’intervenció en el patrimoni arquitectònic. Presentació de l’estat dels treballs d’organització, a càrrec dels membres de la Comissió Organitzadora: Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal.

7. Suggeriments, precs i preguntes.