Els teixits històrics en el planejament urbanístic

Data: dijous 6 de juny
Hora:
18 hores
Lloc: sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del COAC

La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i el grup GRETA (Grup d’Estudi i Protecció de la Tradició Arquitectònica a les Comarques Gironines), organitzen aquesta jornada amb la finalitat d’aprofundir amb la regulació dels centres històrics.

La sessió comptarà amb la participació del Sr. Joan Pluma, director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya; del Sr. Camil Cofan, subdirector General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya; del Sr. Sebastià Jornet, arquitecte urbanista; de la Sra. Rosa M. Cànovas, presidenta de GRETA; i del Sr. Joan Carles Roqué, arquitecte responsable del projecte.


PROGRAMA
Obertura i presentació

Sr. Frederic Cabré i Segarra, president de la Demarcació de Girona del COAC.

Modificació puntual del POUM de Tortosa en el barri de Sant Jaume
Sr. Sebastià Jornet i Forner, arquitecte urbanista.

Valor dels teixits històrics i el seu planejament
Sr. Camil Cofan i Amiel, subdirector General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

GRETA – Grup d’Estudi i Protecció de la Tradició Arquitectònica
Sra. Rosa Maria Cànovas i Goller, presidenta de GRETA

Pautes d’ordenació dels teixits històrics en el planejament urbanístic
Sr. Joan Carles i Roqué, arquitecte responsable del projecte GRETA

Conclusions i cloenda
Sr. Joan Pluma i Vilanova, director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.