CURS: CONSERVACIÓ PREVENTIVA 2. EXPOSICIONS I RESERVES.

web

Dates: Dilluns 10-14/06/2013
Lloc: C.Blesa, 27. 08004  Barcelona
Horari: 17-21h
Inscripció gratuïta: 275-325€ (veure web)

Objectius_

_Conèixer com manipular i transportar correctament els béns culturals en els moviments interns i externs.

_Identificar els materials i sistèmes més adequats per l’embalatge i transport dels béns culturals.

_Aprendre a aplicar les estratègies de conservació preventiva en l’exposició dels objectes i coneixer la documentació relacionada amb aquestes tasques.

_Aprendre a utilitzar els instruments i software de mesura de Testo.

_Conèixer com s’apliquen les estratégies de conservació preventiva als magatzems i reserves.