Escola Sert: SESSIÓ INFORMATIVA. IMPULS A LA REHABILITACIÓ. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

web

Jornada per informar de les novetats legislatives estatals que tenen com a objectiu principal impulsar la rehabilitació i la recuperació econòmica, així com els canvis normatius que se’n deriven.

Donar a conèixer les eines mínimes necessàries per aplicar el nou RD de Certificació d’eficiència energètica dels edificis i, de forma particular, als edificis existents.
En aquest context es presentarà la càpsula de “Certificació energètica en edificis existents” elaborada des del COAC, al mateix temps que, amb la finalitat de formar part del llistat d’arquitectes certificadors -sol·licitat per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)- s’informarà del procediment que caldrà seguir per pertànyer al mateix.

 

Sr. Lluís Comerón, il·lustre Degà Col·legi Arquitectes Catalunya

Sra. Carla Habif-Hassid, Vocal de Junta Directiva COAC

Sra. Lucila Calleja, arquitecta OCT – COAC

Sra. Montse Vilardaga, arquitecta OCT – COAC

Data: Dilluns 10 de juny de 2013
Horari: 12h a 14h
Lloc: Plaça Nova, 5 08002 Barcelona
Inscripció: gratuïta (veure web Matriculació oberta)

La jornada disposarà de retransmissió via streaming.