Els carrers de Barcelona: Gràcia

53160Jesús Portavella i Isidoro
2013
ISBN: 978-84-9850-480-4

L’obra descriu l’origen de la denominació dels carrers de Gràcia i dels canvis soferts al llarg dels anys, els quals expliquen també l’evolució dels barris i la història de la ciutat. L’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia ha participat en la seva elaboració, facilitant fotografies i informació continguda en expedients del segle XIX sobre els noms dels carrers.

Nota

Resum ISSUU