Curs pràctic de restauració de ferro. II edició

La finalitat del treball d’aquestes pràctiques és la recuperació i la conservació preventiva de la col·lecció de ferros del Museu del Cau Ferrat de Sitges, Barcelona
Igual que en la primera edició, el curs s’adreça essencialment als alumnes graduats en Conservació i Restauració de Béns Culturals, i als estudiants del grau del mateix nom que s’imparteix a la Universitat de Barcelona i a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Les classes, que s’allargaran fins al 31 de maig i tenen una durada total de 100 hores, es faran de forma simultània a Sitges (Palau de Maricel) i a Barcelona, en horari de matí (de 9 a 13 hores) i de tarda (de 15 a 19 hores), agrupades en dues sessions setmanals.

Els protocols d’actuació en les peces es realitzarà amb fonaments museístics, mentre que els processos de conservació i restauració s’efectuaran sota els criteris establerts a Catalunya per a les obres d’art, els béns culturals i el patrimoni històric. Aquests criteris es basen en la llegibilitat original de l’obra, en la reversibilitat dels materials utilitzats i en la no adició de falsos històrics. Els responsables del curs tornaran a ser Pep Pascual, cap de Restauració de Museus de Sitges, i Anna González, diplomada en Conservació i Restauració. –

web

Dates: del 3 de febrer al 31 de març de 2014
Durada: 100 hores
Lloc: de forma simultània a Sitges (Palau de Maricel) i a Barcelona
Iscripció gratuïta