Beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos processos de la restauració del patrimoni arquitectònic

Són beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos processos de la restauració del patrimoni arquitectònic.

A qui va dirigit?

Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques domiciliades a Catalunya, que tinguin la llicenciatura d’arquitectura o títol de grau equivalent i algun postgrau o màster relacionat amb la restauració i rehabilitació del patrimoni arquitectònic i/o de la història de l’arquitectura.

Termini de sol·licitud: del 25 de març al 9 d’abril de 2014.

web