BAU: Màster en Restauració i Rehabilitació d’Espais Interiors

El títol de Màster en Restauració i Rehabilitació d’Espais de l’escola BAU, de 60 ECTS, s’obté cursant els dos postgraus de 30 ECTS cadascun. Aquests postgraus poden cursar-se en un mateix any acadèmic o diferents cursos acadèmics (simultàniament o consecutivament). Tots els postgraus que formen part d’un master poden cursar-se de manera independent

Postgrau en Restauració d’espais
Postgrau en Rehabilitació d’espais

Durada:  60 crèdits ECTS
Dates de realització: octubre 2014-juny 2015
Import matrícula: 6450,00 €