MUHBA programa d’activitats (octubre14-gener 2015)