Crida a Comunicacions: Arquitectura Tradicional: estrategias de salvaguarda

L’Instituto de Patrimonio Cultural, ens dependent del Ministeri de Cultura, està organitzant un curs sobre arquitectura tradicional en el marc del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. El curs tindrà lloc durant tres dies encara per determinar del proper mes de març, en algun indret de l’Estat també encara per determinar. Ara la comissió de seguiment d’aquest Plan, de la qual forma part el Departament de Cultura, fa una crida a persones i entitats que vulguin fer una proposta de ponència per a aquest curs. Sota el títol Arquitectura Tradicional: estrategias de salvaguarda, el curs s’estructura en quatre blocs:

– BLOC DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ

– BLOC DE PROTECCIÓ

– BLOC D’INTERVENCIÓ I RECUPERACIÓ DELS SISTEMES TRADICIONALS

– BLOC DE DIFUSIÓ, TRANSMISSIÓ I COOPERACIÓ

Les propostes han d’incloure un petit resum d’unes línies, així com les dades de contacte del conferenciant. Si hi esteu interessats, feu-les arribar a rcosta@gencat.cat abans del 15 de novembre.