I Premi a les Bones Pràctiques d’Intervenció en Patrimoni.

web

En aquesta primera jornada es vol abordar la intervenció en l’àmbit del patrimoni rural arquitectònic, amb l’objectiu d’aconseguir, mitjançant el debat que es generi entre especialistes de diferents disciplines, el consens per establir uns criteris bàsics d’intervenció que serveixin com a pauta a l’hora d’actuar sobre les construccions tradicionals i populars del nostre territori.

Entre les actuacions vinculades a la celebració d’aquestes Jornades, la CCP-TE convoca el I Premi a les Bones Pràctiques d’Intervenció en Patrimoni, que en aquesta edició i, en paral·lel a les jornades, es dedica al patrimoni rural arquitectònic amb l’objecte de distingir intervencions sobre construccions o conjunts de construccions tradicionals i populars de les Terres de l’Ebre ubicades en terreny classificat com a rústic, o en alguna situació que es pugui considerar anàloga. D’aquesta manera es pretén reconèixer la tasca realitzada per professionals i institucions en la conservació, rehabilitació i restauració del patrimoni, així com l’interès dels projectes que destaquin per l’aplicació de tècniques, metodologies i estratègies que el Jurat consideri que mereixen la qualificació de bones pràctiques en el seu àmbit d’actuació.

La data límit per presentar candidatures és el dia 21 d’agost de 2015. El premi es donarà a conèixer durant la celebració de les jornades els dies 18 i 19 de setembre de 2015.

Veure bases premi

documents per a participar