Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural 2016-2017

web

Són subvencions per contribuir econòmicament durant un període biennal a l’execució d’obres de consolidació o restauració en immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional (BCIN) o béns culturals d’interès local (BCIL).

Termini de sol·licitud: del 8 al 26 de setembre de 2016.

A qui va dirigit?

  • Als ens locals i als ens que en depenen.
  • A les persones físiques.
  • A les fundacions, a altres entitats privades sense ànim de lucre.
  • A les agrupacions de persones físiques i d’entitats sense ànim de lucre que no tinguin personalitat jurídica.
  • A altres tipus d’unitat econòmica i patrimoni separat no tinguin ànim de lucre.