20160418_ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Data: dilluns 18 d’abril de 2017
Hora: a les 17:30 hores en primera convocatòria, i a les 18:00 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona)

ORDRE DEL DIA PROVISIONAL

Renovació dels següents càrrecs de la Junta Directiva:

– Tresorer

– Secretari

– 1 Vocal demarcació de Barcelona

– 1 Vocal demarcació de Girona

– 1 Vocal demarcació de Lleida

– 1 Vocal demarcació de Tarragona

– 1 Vocal demarcació de les terres de l’Ebre

Per aquest motiu, ens adrecem a tots els membres elegibles (arquitectes agrupats col·legiats al COAC, segons l’Art.7) per a que presentin la seva candidatura al càrrec, que tindrà una vigència de dos anys.

Per a formalitzar la sol·licitud (Art.26), els interessats hauran d’enviar butlleta adjunta i un currículum (en PDF, màxim quatre pàgines DINA4) a la secretaria de l’agrupació (aadipa@coac.net) abans del dimarts 11 d’abril de 2017 a les 14:00 hores, així com assistir a la mencionada assemblea per defensar, si s’escau, la seva candidatura.