20171025_ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Data: dimecres 25 d’octubre de 2017
Hora: a les 17:00 hores en primera convocatòria, i a les 17:30 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona)

ORDRE DEL DIA PROVISIONAL

  1. Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva corresponent a l’any 2017.
  2. Informe Econòmic i, si s’escau, aprovació del pressupost de 2018.
  3. Renovació extraordinària del càrrec de la Junta Directiva de Vocal de la Demarcació de Tarragona. Podeu trobar tota la informació necessària per a la presentació de candidatures en el següent enllaç: enllaç 1.
  4. 3ª edició del Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA. Presentació del balanç final de la edició d’enguany, a càrrec dels seus directors.
  5. XLè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: APRENDRE DEL PASSAT, REPENSAR EL FUTUR. Presentació de l’estat dels treballs d’organització, a càrrec de la seva directora Mireia Barnadas Ribas, arquitecta.
  6. Presentació de propostes i elecció de la direcció del XLIé Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.

Podeu trobar tota la informació necessària per a la presentació de candidatures en el següent enllaç: enllaç 2.

  1. Suggeriments, precs i preguntes.

Si desitgeu que figuri algun altre assumpte en aquest ordre del dia, segons l’article 14.3 del Reglament, podeu enviar-ne una breu descripció al correu electrònic de la secretaria de l’agrupació (aadipa@coac.net), abans de les 14:00 hores del dimarts 18 d’octubre de 2017, indicant en l’assumpte “modificació ordre Assemblea dia 25 d’octubre”.

Els membres numeraris de l’agrupació que, no podent assistir personalment a l’Assemblea, desitgin delegar el seu vot en un altre agrupat, poden fer-ho mitjançant la butlleta de delegació de vot, que haurà de ser presentada per l’agrupat delegat a l’inici de l’Assemblea.