Comissió de Patrimoni de la Model

L’AADIPA forma part de la comissió de patrimoni sobre els projectes que s’han de tramitar als diferents àmbits de l’antiga presó Model de Barcelona. En són membres Antoni Vilanova com a president de l’AADIPA i un vocal per Barcelona, Alessandro Scarnato, en qualitat també d’expert en el tema de restauració i rehabilitació amb nous usos sobre antigues presons.

El tancament i la recuperació d’aquest espai singular per a la ciutat representa una oportunitat única per a Barcelona. Una oportunitat de regeneració urbana que convertirà un recinte opac en un lloc singular que generarà vida al seu voltant. Un dels punts més importants a tenir en compte durant el procés participatiu que s’està duent a terme per debatre el futur d’aquest espai és el grau de protecció patrimonial i de preservació de la memòria.

 © © ©https://lamodel.barcelona/