Convocatòria direcció XLIIIè Curset

Per tal d’encetar el procés d’organització del Curset que s’ha de celebrar en el mes de desembre de l’any 2020, l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic convoca el càrrec de Director/a del “XLIIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic

ots els membres de l’AADIPA que desitgin optar a l’esmentat nomenament hauran de presentar la seva proposta abans de les 13:00 hores del divendres 15 d’octubre de 2019. La documentació relativa a la candidatura s’ha d’enviar en format digital (en un únic PDF) a la següent adreça de correu electrònic: aadipa@coac.net, tot fent constar com a assumpte: “AADIPA – Convocatòria a la direcció del XLIIIè Curset”. Com a mínim cal presentar un breu currículum del director, el tema concret i el nom del Curset, una primera proposta d’estructura de les jornades i les activitats previstes per al seu desenvolupament. Els candidats que hagin presentat la seva sol·licitud hauran d’assistir a l’Assemblea General Ordinària prevista per al dimecres 22 d’octubre de 2019, a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 en segona, a la sala d’actes del COAC (Plaça Nova, núm. 5 de Barcelona), per tal d’exposar personalment la seva candidatura. En aquest acte, un cop presentades totes les propostes, es procedirà a la votació personal i secreta entre els membres numeraris de l’AADIPA assistents (exclosos els candidats) per tal d’escollir el director del XLIIIè Curset.