Jornada d’estudis sobre protecció d’interiors patrimonials

Jornada organitzada en col·laboració amb el Servei d’Arqueologia de Barcelona. Es proposa una jornada de reflexió i debat entorn de la protecció dels interiors patrimonials privats. Quines actuacions s’estan duent a terme a Barcelona? Com protegir els interiors no catalogats? Cal legislar, informar o educar?

Exposarem la situació actual a través de l’experiència de diferents agents -arquitectes, historiadors de l’art, conservadors-restauradors i col·leccionistes- i presentarem què s’està fent des de les administracions públiques per respondre al repte de protegir els interiors patrimonials.

Per tal d’ampliar la nostra visió, mirarem què s’està realitzant en àmbit internacional. Conclourem la sessió de comunicacions orals amb dues convidades que vindran de Bèlgica per explicar les propostes posades en pràctica per l’Agència Valona del Patrimoni per respondre a aquest repte. Finalment, la trobada conclourà amb un debat obert a tots els assistents on esperem generar idees que col·laborin a protegir aquest patrimoni.

La Jornada serà el proper divendres 15 de novembre de 2019, de 9 a 14 hores, a la seu del COAC (Plaça Nova, 5).