XXè Curset: PATRIMONI I EQUIPAMENTS CULTURALS

1997-fulleto-petitPATRIMONI I EQUIPAMENTS CULTURALS

XXè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic

De l’11 al 14 de desembre de 1997

Equip organitzador: Margarita Galceran, coordinadora. Carles Agell, Montserrat Caldés, Margarita Costa, Ramon Fusté, Núria Llaverias i Pere de Manuel

El tema sobre el que es parlà, discutí i reflexionà va ser la relació existent entre els equipaments culturals i el patrimoni arquitectònic, la problemàtica que es presenta en aquells equipaments que ocupen edificis pertanyents al patrimoni arquitectònic de qualsevol nivell de protecció.

 

També es va reflexionar sobre el caràcter de fita important que posseeixen els equipaments situats en edificis patrimonials i que generen tot un canvi i millora a l’entorn i al barri, elevant les intervencions arquitectòniques que es realitzen a nivell urbanístic.

 

A més s’intentà extreure algun tipus de conclusió al respecte com la classificació dels edificis patrimonials segons la seva versatilitat; així certs tipus d’antics equipaments organitzen els espais amb certes solucions més o menys rígides que s’adapten millor o pitjor als nous usos.

 

Per al desenvolupament del Curset es va convidar a professionals de diversos països, que varen presentar i debatre els problemes i contradiccions que sorgeixen en utilitzar el patrimoni arquitectònic com a receptacle d’equipaments culturals. També varen intervenir representants de dues comunitats autònomes (Canarias i Castilla-La Mancha) presentant els projectes més significatius realitzats en els darrers temps, aportant els criteris d’intervenció i de gestió del patrimoni arquitectònic al seu càrrec.

 

La visió que es va pretendre donar no era solament la mirada del tècnic arquitecte, sinó la de l’intel·lectual, la de les administracions, la dels col·lectius, la dels usuaris i la dels gestors d’aquest patrimoni amb equipament, tant teoritzant com posant exemples d’intervencions recents.

 

 

SESSIÓ 1

Equipaments culturals i patrimoni arquitectònic. Reflexions teòriques

 

Presentació per Francisco Javier Asarta, arquitecte

17.00 “Intervenció en el patrimoni arquitectònic i equipaments culturals: un testimoni”

            Pere Gimferrer, escriptor

17.30 “Vells edificis, nous contenidors culturals”

            Josep Maria Montaner, arquitecte

18.30 “Restauro, museo, territorio. Tre esperienze in Italia”

            Giordano Conti, arquitecte

19.30 Taula rodona

Josep Maria Montaner, arquitecte

Giordano Conti, arquitecte

Antoni Navarro, arquitecte. Cap del Servei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Juan Echániz, arquitecte. Coordinador de l’Àrea de Cooperació de la Diputació de Barcelona

Jordi Rogent, arquitecte. Director del Projecte de Revisió del Catàleg Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona

Moderador: Francisco Javier Asarta, arquitecte. President de l’AADIPA

 

21.00 Visita i refrigeri al Museu d’història de Catalunya

            Josep M. Solé i Sabaté, director del Museu d’Història de Catalunya

 

 

 

SESSIÓ 2

Gestió i intervenció en el patrimoni a Canarias. Intervencions en teatres

 

Presentació per Margarita Galceran, arquitecta

9.15. Comunitat autònoma de Canarias

            “Patrimonio histórico de Canarias”

José Manuel Álamo, Director General de Patrimonio Histórico

“Patrimonio histórico-arquitectónico canario: la restauración del Rela Convento Franciscano de la Purísima Concepción en Santa Cruz de Tenerife”

José Miguel Márquez, arquitecte

 

10.30 “Arte y naturaleza: Chillida en Tindaya y otros proyectos”

            José Antonio Fernández Ordóñez, enginyer de camins

 

11.45 “El teatro Metropol”

            Josep Llinàs, arquitecte

12.45. “La rehabilitación del Teatro Real”

            Francisco Rodríguez de Partearroyo

13.45 Col·loqui

            José Manuel Álamo, José Miguel Márquez, José Antonio Fernández Ordóñez, Josep Llinàs, Francisco Rodríguez de Partearroyo

Moderadora: Margarita Galceran

 

 

SESSIÓ 3

Equipaments culturals i entorn urbà

 

Presentació per Núria Llaverias, arquitecta

16.30.  “La Universidad de Alcalá en el recinto histórico”

Joaquín Ibáñez Montoya, arquitecte. Director del Instituto Español de Arquitectura

 

17.30. A reabilitaçao urbana na cidade de Lisboa nos anos 90

Rodrigo Ollero, arquitecte assessor principal de la Cambra Municipal de Lisboa

 

19.00.  A rehabilitaçao das funçoes vitais no centro històrico do Porto

Rui Ramos Loza, arquitecte. Director de l’Oficina de Projectes sobre el Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Porto

20.00.  “Culture and context”

            David Chipperfield, arquitecte

21.00.  Col·loqui

Joaquín Ibáñez Monto, Rodrigo Ollero, Rui Ramos Loza, David Chipperfield

Moderadora: Núria Llaverias, arquitecta

 

SESSIÓ 4

Gestió i intervenció en el patrimoni a Castilla-La Mancha. Arxius i biblioteques

 

Presentació per: Montserrat Caldés, arquitecte

9.15.  Comunitat autònoma de Castilla-La Mancha

“Plan Director del Patrimonio Histórico de Castilla- La Mancha”

            Jaime Gil Olivera, arquitecte. Consejería de Educación y Cultura

10.30.  “Intervención en el Alcázar de Toledo para biblioteca regional”

            José María Pérez González, arquitecte

11.45. “La Biblioteca de Sant Agustí a La Seu d’Urgell”

            Lluís Vidal Arderiu, arquitecte

12.45.   “El convento de San Francisco de Moguer: archivo histórico municipal”

José María Jiménez Ramón, arquitecte

13.45. Col·loqui

Jaime Gil Olivera, José María Pérez González, Lluís Vidal Arderiu, José María Jiménez Ramón

Moderadora: Montserrat Caldés, arquitecte

 

SESSIÓ 5

Museus. Actualitat teòrica de la intervenció en el patrimoni arquitectònic

 

Presentació per Pere de Manuel, historiador

16.30. “El nuevo proyecto museográfico del Museo del Prado”

Fernando Checa, Director del Museo del Prado

17.30. “Padiglioni d’arte contemporanea di Milano (Italia): riconstruzione nell’ano 1993 (progetto originale dell’architetto Ignazio Gardella, 1953)

            Jacopo Gardella, arquitecte

19.00 “Le Palais de Beaux-Arts de Lille”

            Jean-Marc Ibos, arquitecte

Myrto Vitart, arquitecta

20.00 “Dernières tendances en la conservation du patrimoine”

            Jean-Louis Luxen, Secretari General d’ICOMOS

21.00 Col·loqui

Fernando Checa, Jacopo Gardella, Jean-Marc Ibos, Myrto Vitart, Jean-Louis Luxen

Moderador: Pere de Manuel, historiador

21.30 Acte de clausura

Margarita Galceran, arquitecta coordinadora

Francisco Javier Asarta, arquitecte

Joan Manuel Nicolás, arquitecte

Joan B. Mur, arquitecte i degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

 

 

SESSIÓ 6

Visites

9.30. Facultat de Ciències de la Comunicació

            Conferència introductòria per Dani Freixes

11.30. Biblioteca de Catalunya. Jardí de l’antic Hospital de la Santa Creu.

            Conferència introductòria per Joan Rodón, arquitecte