PUBLICACIONS

Actes XXXIX CURSET

EL FI COM A PRINCIPI

Actes XXXVIIIè CURSET

ARQUITECTURA TRADICIONAL. ESSÈNCIA O FORMA?

Actes XXXVIè CURSET

VALORS PATRIMONIALS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Actes XXXIVè CURSET

FORTIFICACIONS. INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI DEFENSIU

1996-2006

Mirar enrere, anar endavant