Reglament

AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES PER A LA DEFENSA I LA INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (AADIPA) (Text refós amb les modificacions aprovades per l’Assemblea General Extraordinària del COAC en sessió celebrada el 08.11.2016)