AGRUPA’T

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

 

AGRUPACIÓ D´ARQUITECTES PER A LA DEFENSA I LA INTERVENCIÓ EN El PATRIMONI
ARQUITECTONIC (AADIPA)

El nom i cognoms seran publicats a la web de l’Agrupació.

Omplint aquesta butlleta quedareu inscrits a l’Agrupació d’Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del COAC.

La quota d'inscripció és de 30€ i la quota anual és de 35€.

BUTLLETA D´INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms

Correu electrònic

Telèfon de contacte

Adreça

Població

Codi Postal

Província

DNI

Professió

Arquitectes col·legiats*: La quota es carregarà contra compte bancari on estiguin domiciliades les quotes col·legials

Arquitectes no col·legiats i altres professionals: Per domiciliar la quota han de complimentar el formulari SEPA que trobareu més avall i enviar-lo al correu indicat

La inscripció comporta l’acceptació del reglament de l’agrupació.

Arquitectes no col·legiats i altres professionals: Per domiciliar la quota han de complimentar el formulari SEPA

Informació sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades:

De conformitat amb el Reglament UE 2016/679 de protecció de dades personals (RGPD) us informem que les dades consignades en aquest formulari, seran tractades pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostra relació amb l’agrupació AADIPA, així com, si ho consentiu de forma inequívoca, per informar-vos sobre les nostres activitats i serveis. Podeu exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a l’oblit, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les vostres dades personals adreçant-vos al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la vostra identitat, a través de correu electrònic en l’adreça dadespersonals@coac.net, indicant a la línia d’Assumpte el dret que desitgeu exercitar; o mitjançant correu ordinari remès a Plaça Nova, 5 08002 Barcelona (Barcelona). Per més informació, consulteu la política de protecció de dades i aplicació del RGPD.

*El fet de sol·licitar la baixa del COAC no implica la baixa de l’agrupació.