AGRUPA’T

AGRUPACIÓ D´ARQUITECTES PER A LA DEFENSA I LA INTERVENCIÓ EN El PATRIMONI
ARQUITECTONIC (AADIPA)

La quota d'inscripció és de 30€ i la quota anual és de 35€.

A partir d'enguany, i de conformitat amb la Llei de l'IVA modificada per la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2013, no es repercutirà l'IVA a les quotes, despeses i drets d'incorporació col·legials.

BUTLLETA D´INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms

Correu electrònic

Telèfon de contacte

Adreça

Població

Codi Postal

Província

DNI

Número de compte corrent on domiciliar la quota

Comentaris


Informació sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades:

Les dades proporcionades al comunicar-se amb nosaltres formaran part d’un fitxer automatitzat propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb la finalitat de respondre les seves consultes, promoure i difondre les nostres activitats i serveis. Aquestes dades no seran comunicades ni transferides a tercers sense la seva autorització. Així mateix li informem sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant comunicació adreçada al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5 08002 Barcelona.