Diàlegs d’història urbana i patrimoni: Dos mil·lenis de pedreres a Montjuïc

111017-MUHBAData:17/10/2011
Lloc: Centre de Recerca i Debat MUHBA. Baixada de la Llibreteria 7 Barcelona
Hora: 19:00h
Inscripció gratuïta: cal confirmar assistència enviant un correu a reserves-mhcb@bcn.cat o turcant al  932562122