120321-ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AADIPA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AADIPA

Data: dimecres 21 de març de 2012
Hora:17:30 hores en primera convocatòria, i a les 18:00 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona).

ORDRE DEL DIA PROVISIONAL

1. Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva corresponent a l’any 2011.

2. Presentació de l’informe econòmic i aprovació de la liquidació de l’exercici 2011, si s’escau.

3. Renovació de tres càrrecs de la Junta Directiva: President i dos vocals de la Demarcació de Barcelona.

4. XXXIVè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. FORTIFICACIONS. Intervencions en el patrimoni defensiu (2011). Presentació del balanç final a càrrec dels seus directors, en Dídac Gordillo i l’Anna Albó.

5. XXXVè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. PATRIMONI PORTUARI: barris amb port / ports amb ciutat (2012). Presentació de l’estat dels treballs d’organització a càrrec del seu director, l’Albert Pla.

6. Suggeriments, precs i preguntes.

Butlleta per a la presentació de candidatures a la renovació dels diversos càrrecs.

Si desitgeu que figuri algun altre assumpte en aquest ordre del dia, segons l’article 14.3 del Reglament, podeu enviar-ne una breu descripció al correu electrònic de la secretària de l’agrupació (aadipa@coac.net) abans de les 14:00 hores del dimecres 14 de març de 2012.