La Geofísica i la Teledetecció com eïna d’estudi del Patrimoni Arqueològic Industrial

FÒRUM PATRIMONI INDUSTRIAL
Robert Pedra, director tècnic i responsable d’operacions d’RS Aviation i Roger Sala,
SOT Prospecció Arqueològica, ens parlarà de “La Geofísica i la Teledetecció com
eïna d’estudi del Patrimoni Arqueològic Industrial”
RS Aviation es una empresa amb seu a l´Aeroport de Lleida-Alguaire, dedicada a la
formació de pilots i treballs de teledetecció aèria.
En teledetecció aèria, estan especialitzats en l´adquisició, processament i anàlisi
d´imatges multi espectrals d´explotacions agrícoles i zones forestals i costeres.
El seu àmbit d´operació cobreix Espanya, França i Portugal.
SOT Prospecció és una empresa dedicada a la prospecció geofísica. La seva activitat
és basa en la imatge no destructiva del subsòl i els elements constructius, amb
aplicacions en Arqueologia, Arquitectura i Enginyeria Civil. L’equip de SOT aplica
diversos sistemes de prospecció com el georadar, la magnetometria i la prospecció
geoelèctrica. Des del 2004 ha desenvolupat més de 200 projectes de prospecció
arqueològica, enginyeria i restauració a l’Estat Espanyol, França, el Regne Unit,
Turquia, Uzbekistan o els EUA.
SOT Prospecció és una empresa associada al Laboratori d’Arqueometria de la UB
(ERAAUB) i és membre del International Association of Archaeological Prospection
(ISAP). L’empresa també manté línies de recerca científica en geofísica aplicada com
l’estudi del jaciment Romà de Puig Ciutat (Oristà) o el desenvolupament d’un sistema
de prospecció geoelèctrica d’alta velocitat.”

Data: dilluns 26/03/2012
Lloc:
Auditori Pompeu Fabra. Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Via Laietana, 39, 5a planta. 08003 Barcelona
Hora: 18:30
Cal fer inscripció prèvia al telèfon: 93 780 37 87 o bé secretaria@amctaic.org