Concurs per a la il·luminació de Nadal de la Plaça Reial de Barcelona

web

Objectius

Els objectius del concurs són dos: crear un cos de coneixement compartit sobre les arts i tècniques de la il·luminació artificial contemporània i realitzar el muntatge d’una de les propostes a la plaça durant les festes d’hivern de 2013.

Participants

El concurs “Llums de Nadal a la Plaça Reial” és públic i obert a: dissenyadors de il·luminació, dissenyadors industrials, escenògrafs, artistes, arquitectes, urbanistes, enginyers, paisatgistes i estudiants d’aquestes disciplines.

No està permesa la participació d’empreses fabricants, distribuïdores o de manteniment de il·luminació, ni dels seus empleats.

Presentació

S’ha de presentar una descripció tècnica detallada de la proposta: materials, potència total, pla de muntatge i desmuntatge, esquema de circuit elèctric, etc. amb un pressupost detallat i tancat que no pot superar els 10.000 euros. El projecte ha d’incloure informació gràfica i escrita que permeti valorar les solucions concretes de la il·luminació que s’han portat a terme: fonts de llum, lluminàries i sistemes de seguretat i control. Tot en un sol document DIN A1.

La representació de l’efecte lumínic projectat és lliure.

La proposta no ha d’indicar l’autoria. La identitat dels participants,

 1. nom/s
 2. adreça postal
 3. correu electrònic
 4. telèfon fix i mòbil

ha de lliurar-se en un document adjunt, amb el mateix lema.

Els millors projectes s’escolliran en funció de les següents condicions amb aquest ordre de preferència:

 1. Viabilitat: s’avaluarà molt positivament tota informació que apropi el projecte a la seva realització física, amb atenció al seu manteniment, muntatge i desmuntatge.
 2. Visibilitat: s’apreciaran els projectes en la mesura en què creïn un paisatge interessant i atractiu que funcioni de nit i també de dia.
 3. Valor: es valoraran les propostes que ressaltin els valors arquitectònics i el potencial comercial de la plaça.
 4. Novetat: es valoraran positivament les propostes que aportin idees noves en qüestions de il·luminació urbana.
 5. Sostenibilitat: es valorarà l’ús de materials i tècniques respectuoses amb el medi ambient.

Amb les següens recomanacions:

 • Es voldria una solució d’iluminació única i compartida per a tots els comerços de la plaça. En aquest sentit s’avaluaran positivament els projectes que generin complicitats entre tots aquests actors i amb els usuaris de la plaça
 • Àmbit de intervenció: El rectangle de la Plaça amb els seus porxos i els accessos que formen part del projecte original: Passatges Madoz, Barcardit i Colom.
 • Es tindrà en compte el respecte i consideració a l’arquitectura, el manteniment de les visuals i la valorització de les façanes, porxos, font, fanals i altres elements característics del paisatge urbà. Els sistemes de fixació no podran ser agressius amb les façanes clàssiques. No es permetrà cap tipus de perforació.
 • Es demana també respecte als elements vegetals. Les palmeres estan delicades i no admeten càrregues.

Lliurament

El material es pot lliurar de dues maneres:

 1. En mà, per correu o per missatgeria a les oficines de Racons Públics Passatge Escudellers 5, Baixos, 08002 Barcelona
 2. Per correu electrònic a l’adreça: llums@raconspublics.com

L’elecció dels programes és lliure però el pes màxim de l’arxiu ha de ser de 10 MB. Es recomanen formats d’impressió senzilla (PDF, per exemple).

Calendari

La convocatòria es publicarà el juliol a la pàgina web del concurs i al Periódico de Catalunya. Les propostes poden lliurar-se des del dia de la publicació fins el dia 25 d’octubre abans de les 14:00.