Actes del XLIè Curset: Camins d’Aigua. Restauració i ús del patrimoni hidràulic

Des de fa 40 anys, l’Agrupació per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza el “Curset. Jornades Internacio­nals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic”.

L’edició XLIª, celebrada del 13 al 16 de desembre 2018, es titulà “Camins d’Aigua. Restauració i ús del patrimoni hidràulic”.

L’objectiu del Curset va ser atansar-nos a una de les parts del Patrimoni més ignorades: el Patrimoni Hidràulic, el qual, parado­xalment, constitueix un dels fonaments de totes les cultures i civilitzacions del món.

Des de l’abastament per al consum de boca, passant per la ir­rigació agrícola, l’aqüicultura, el transport i la producció energè­tica i fabril, fins arribar al sanejament i els usos lúdics, l’home ha manipulat l’aigua per infinitat d’usos i aplicacions. No cal dir que sense ella no viuríem, però sovint no ens podem imaginar quantes dimensions té aquesta afirmació.

El Curset, i aquest llibre que aquí es presenta, ha tingut un especial interès en la mesura que ha esta un patrimoni que ha tingut, fins ara, molt poc reconegut i una temàtica amb poc tractament acadèmic i divulgatiu fins ara.

També podeu consultar la pàgina web que recull els vídeos gravats durant les Jornades, al web del XLIè Curset i al web recopilatori de totes les edicions del Curset celebrades fins ara.