Exposició

EXPOSICIONS:

“20 Anys de la Comissió de Defensa de Patrimoni Arquitectònic 1976-1996”, Exposició organitzada amb motiu del XIXè Curset i coordinada per: Carles Enric Agell, Montserrat Caldés, Margarita Galcerán, Elsa Inzunza i Joan Manuel Nicolàs, del 12 desembre al 9 gener de 1997 a la Delegació de  Barcelona, del 14 de febrer al 9 de març de 1997 a la Delegació d’Osona del CO.A.C i del 3 al 20 d’abril de 1997 a la la Delegació de Manresa del CO.A.C.