980105-Barcelona. Palau Fivaller

Visita a les obres de restauració del Palau Fivaller i de la casa anomenada Palau de la reina Elionor, acompanyats per F.Javier Asarta (17/1)