Junta 1999

Junta Directiva AADIPA 1999

President Francisco Javier Asarta Ferraz
Secretari Antoni Vilanova Omedas*
Tresorer Ramon Fusté Sitges*
Vocals Lleida Carles Saez Llorca*
Tarragona Josep Huguet Monne*
Ebre Antoni Lopez Daufí*
Girona Rosa M Cànovas Göller*
Barcelona Montserrat Caldés Torrent

Joaquim Font Ribas *

Carles Agell Magriñà

                                  

* Membres escollits en l’assemblea general de  22-6-1999*

 

Secretaria d’agrupacions: Neus Vime