000125-Barcelona. Casa Vilaró

    Visita a la Casa Vilaró acompanyats per Lourdes Mateo