XXIVè CURSET: PATRIMONI I EQUIPAMENT

2001-cartel-XXIV-curset

PATRIMONI I EQUIPAMENT

XXIVè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni

Del 13 al 16 de desembre de 2001

Equip organitzador: Albert Pla i Gisbert, arquitecte i director

El XXIV Curset de l’AADIPA es va dedicar a presentar una reflexió plural i ferma sobre l’aplicació arquitectònica de les tecnologies constructives i els serveis de condicionament actuals i innovadors, així com l’adequació a la normativa legal que cada cas comporti, independentment de l’estil, l’època, la dimensió i l’ús d’aquests elements arquitectònics, i tant si són privats com si són públics. Aquesta aplicació per a l’equipament, és a dir, les instal·lacions, els sistemes de serveis i subministraments, la comunicació, etc., del patrimoni arquitectònic, és fruit d’un treball interdisciplinari en què l’arquitecte segueix tenint la responsabilitat capital.

 

La vigència actual del tema “Patrimoni i equipament” és patent. Les tecnologies actuals, antigues o noves i gairebé sempre innovadores en relació amb l’antiguitat dels edificis on s’intervé, posen en evidència qüestions que repetidament ens plantegem sobre els equips tecnològics i les seves solucions; és a dir, el condicionament resultant de l’edifici i del seu entorn una vegada s’hi ha intervingut. Aquesta evidència a vegades planteja dubtes respecte a la seva idoneïtat, ja que no sempre està ben explicada i sovint no està ben entesa.

 

Els usos passats i els nous, els edificis vells, les condicions d’habitabilitat, antigues i d’innovació constant, i la permanència de la seva categoria històrica i cultural, que és el més emblemàtic, conflueixen en un gran paquet d’actuacions professionals entrellaçades per la tecnologia i, en conseqüència, pel paràmetre que l’evidencia més: el factor econòmic. Amb tot això, les noves tecnologies han de respondre a la història, adaptar l’edifici a nous usos sense alterar la identitat pròpia del conjunt restaurat perquè amb el pas de la història futura pugui ser llegit des dels seus orígens i, sobretot, facilitar que els usuaris gaudeixin amb èxit del confort i la utilitat que la nova situació determini.

 

Es va pretendre, doncs, posar de manifest que l’oportunitat d’aplicació de cada tecnologia, fins i tot sent fruit de la col·laboració en treballs d’investigació entre institucions propietàries del patrimoni arquitectònic monumental i fabricants de productes d’alta tecnologia, és deguda a un ajustat equilibri entre el monument, la seva funció i la seva divulgació cultural, fent que un sistema innovador d’alta tecnologia en uns edificis sigui oportú i que en d’altres calgui prescindir-ne. Això, no és res més que la confirmació de la idea inicial que va promoure la proposta d’aquest tema per al XXIV Curset de l’AADIPA, que no era un altre que plantejar que en cada cas cal estudiar particularment l’opció i el sistema tecnològic que s’ha d’aplicar,  afavorint el treball d’investigació que sempre ha d’acompanyar tota intervenció en el patrimoni arquitectònic monumental.

 

Així doncs, cal impedir en tota intervenció la realització de solucions tipus, i en canvi cal tenir en compte la implantació de les diverses aplicacions de sistemes tecnològics innovadors que millorin el nou ús, el manteniment i la divulgació cultural del propi monument.

 

Els coneixements i les propostes que es van aportar van arribar, per tant, des dels diversos àmbits que el tema requereix: la pròpia història, els orígens i l’evolució dels diferents sistemes de condicionament i confort, la inclusió dels sistemes de comunicació amb els elements tècnics que comportin i l’accessibilitat per a tothom.

Aquesta és la reflexió a la qual vam voler arribar en aquest XXIV Curset.

PROGRAMA

Dijous, 13 de Desembre

 

 Benvinguda  Joan Mur Soteradoctor arquitecte, degà del COAC
 Inauguració oficial de XXIV Curset sobreLa intervenció en el Patrimoni Arquitectònic  Francesc Xavier Asarta Ferazdoctor arquitecte, president de l’AADIPPA
 Presentació del XXIV Curset Patrimoni y equipament  Albert Plà i Gisbertarquitecte, director del XXIV Curset de l’AADIPPA
 Equipaments tècnics i edificis antics: una qüestió  de tecnològica i d’història de la tecnologia  Marco Filippiprofessore ingeniere
 La implantació d’instal·lacions en edificisdel patrimoni arquitectònic  J.Lluis Fumadó i Alsina, doctor arquitecte Joan Briz i Caro, arquitecte 
 Patrimoni, temps I tecnològic  Wolfdietrich Elbert, engineer 
 Aplicació en el Partimoni: idees arquitectòniquescoordinació de l’equip  pluridisciplinari.  Fcs.Xavier Fabré i Carreras, arquitecte Lluís Dilmé i Romagós, arquitecte 
Adequació estètica i funcional de l’accés RamblaD’Egara del mercat de la Independència de Terrassa.  Amadeu Oliva i Uriel, arquitecte 
 Revistes d’arquitecte i patrimoni:Presentació de la revista crossing  Oriol Bohigas i Guardiola, arquitecte 

Divendres, 14 de Desembre

 Intervenció a la plaça del Rei I el pretori romà i les voltes del circ romà de Tarragona   Estanislau Roca i Blanchdoctor arquitecte
 Transformar i/o restaurar en els centres històrics:Algunes experiències Joan Busquets i Grau, arquitecte 
Rehabilitació d’un edifici per a la biblioteca de manuscrits a Chinguetti (Mauritania)  Xavier Casanovas i Boixareu, arquitecte tècnicRobert Graus i Rovira, arquitecte i arquitecte tècnic 
Un “nautilus” al monestir de Ripoll: les noves instal·lacions   Esther Colls Rissech, arquitecte Alfred Pastor Mongrell, arquietcte
 El Castell del Vi al castell de Peñafiel Roberto Valle González, arquitecto 
 Conservació preventiva i comportament tèrmic I hídric de monuments. Màrius Vendrell I Saz, químic – geòleg
 Compatibilitat conceptual o arquitectònic en la rehabilitació.  Joaquin Fernández Madrid, arquitecto 
 Accessibilitat percebuda en el patrimoni i en la nova arquitectura del segle XXI   Enric Rovira-Beleta i Cuyàs, arquitecto 
 Obres i estudis del pla director de restauració del castell de la Mota. Restaurant després de rehabilitar.  Fernando Cobos Guerra, arquitecto 
 Rafael Guastavino a Vilassar de Dalt: el teatre del centre Vilassarenc. Lluís Dilmé i Romagós, arquitecte Fcs. X. Fabré I Carreras. arquitecte 
 Restauració i remodelació de l’antic edifici de “La Panera” com a Centre d’Art Contemporani a Lleida Ezequiel Usón Guadiola, arquitecte 
 La recuperació del patrimoni universitari d’Alcalá de Henares: actualització dels antics col·legis Enrique J.Fernández Tapia, arquitecto técnicoJose Luis de la Quintana Gordon, arquitecto 

 DISSABTE, 15 de Desembre

 El Vapor Vell de Sants (1840 – 2000) Josep Ma. Julià i Capdevila. arquitecte 
 Una restauració als albors d’un canvi d’època:la del campanar talaia de Manlleu (Osona-Barcelona) Antoni González Moreno – Navarro . arquitecteJosé Luís Sanz Botey, arquitecte 
 Un parell d’idees de com ensenyar un monument : el castell de Gelida i l’església de Sant Climent de Taüll Esther Colls i Rissech, arquitecteAlfred Pastor Mongrell, arquitecteAlbert Sierra i Reguera, historiador de l’art
 Lumina: tècniques d’il·luminació per a monuments històrics Maria Concetta Soppi Spini,assesore di Cultura della Regione Toscana
 “Yuste. El silenci de l’emperador”Un projecte de gestió del patrimoni Fernando Moreno de Barreda,vicepresidente de la Fundación Hispania Nostra
 La Biblioteca Pública de l’Estat al Mercat del Born  Enric Soria i Badia, arquitecteRafel Antoni de Cáceres i Zurita, arquitecte
 Les escales de La Granja a la ciutat de Toledo José Antonio Martínez Lapeña, arquitecto
 El Palau de Pastrana, una restauració integral  Carlos Clemente San Román,arquitecto
Control mediambiental intern: dispositiu d’alerta ràpida  Mauro Bacci, Dr, IROE-CNR
 Treballs en el diagòstic per a la restauració dels frescos de la capella de Sant Bali de la catedral de Toledo Jaime Castañon Fariña,arquitecto
 Tecnologies i patrimoni històric: guia en la complexitat  Eugenio Bettinelli, “a regola d’arte”
 La pedagogía en el patrimoni arquitectònic  Albert Pla i Gisbert,arquitecte

DIUMENGE, 16 de Desembre

 Gran Teatre del Lice
 CCCB-Centre de Cultura Contemporània de Barcelona