Informe c.Carabassa 8. Barcelona

L’enderroc de l’edifici catalogat del c.Carabassa 8, Barcelona. Realitzat per Dídac Gordillo, vocal de Barcelona i Glòria Bassegoda, secretaria (21/4)