Usos cívics per al patrimoni arquitectònic

L’Ajuntament de Reus fa anys que treballa per reconvertir antics masos en espais d’ús públic per retornar-los a la ciutat

El Punt, 20 de novembre de 2009