Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural

DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

ORDRE,  de  23 – 11 – 2009
ORDRE CMC/533/2009, de 23 de novembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural.