Classicisme i Modernisme en el Cementiri de Sant Andreu (Barcelona)

Dos membres de l’AADIPA, l’arquitecta Margarita Galcerán i la historiadora de l’art Raquel Lacuesta, juntament amb els historiadors Pujol i Nadal, han autoeditat, a través de l’editorial >F12 serveis editorials, el llibre

Coberta_Sant_Andreu_OK

Classicisme i Modernisme en el Cementiri de Sant Andreu (Barcelona)

El llibre recull, en una primera part, la història de la creació i ampliació del cementiri, obra de l’arquitecte Pere Falqués i dels seus col·laboradors i successors (Juli Ma. Fossas, Agustí Domingo i Ramon Térmens). En la segona part analitza els aspectes urbanístics que es deriven de les diferents ampliacions, així com tots aquells panteons, sepulcres, tombes menors, capella, campanar i altres construccions funeràries, que des dels punts de vista arquitectònic i estilístic abasten un ventall que va del classicisme al modernisme, l’art déco, el noucentisme de postguerra i l’arquitectura moderna. També s’hi parla de les tombes de la comunitat gitana i del recinte hebreu.

El llibre es podrà adquirir a la Cooperativa Jordi Capell del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, pel preu de 27 € (IVA inclòs). Cal dir que aquest és el preu de cost més el preu que fixa la llibreria, sense cap benefici per als autors ni l’editor. Els arquitectes col·legiats podran gaudir del descompte habitual que hi aplica la cooperativa.

272 pàgines; 264 il·lustracions (plànols i fotografies en b/n i color)
21 x 21 cm
ISBN: 978-84-937521-O-I
Santpedor, 2009

Edició: >F12 serveis editorials
C/ Jacint Verdaguer, 6-8
08251 Santpedor