La Casa Bloc de Sant Andreu tindrà un pis museu

El periodico, 19 de gener de 2010